arrow

Chopin and Adès

Chopin’s dreamy and dance-friendly Piano Concerto No. 1 in E minor contrasts with Thomas Adès’ complex and multilayered Totentanz, a depiction of life’s inevitable meeting – and dance – with death!

Both of Chopin’s piano concertos were created during his final time in Warsaw, before he left to live in Paris. In both cities, he performed his Piano Concerto No. 1 in E minor, and was met with acclaim from the audience and the critics alike. 22-year-old pianist Jan Lisiecki takes on the concerto with great feeling and considered musicality. Thomas Adès composed Totentanz in memory of composer Witold Lutoslawski and his wife. In the piece, the soprano and baritone soloists perform a dialogue between death and man, who, regardless of social or financial status, can’t escape his final dance with death.

Chopins båda pianokonserter tillkom under hans sista tid i Warszawa, innan han reste iväg för att bosätta sig i Paris. På båda orter framförde han sin Pianokonsert nr. 1 i e-moll och mötte uppskattning från publik såväl som kritikerkår. 22-årige pianisten Jan Lisiecki tar sig an konserten med stor känsla och genomtänkt musikalitet. Thomas Adès komponerade Totentanz till minne av kompositören Witold Lutosławski och hans fru. Mezzosopran- och barytonsolisterna spelar i verket upp en dialog mellan döden och människan som, oavsett social eller ekonomisk status, inte kan undkomma sin slutliga dans med döden.


Concert length: 1 h 40 min incl. intermission