arrow

Mendelssohn, Haydn and Bartók

Berwaldhallen’s orchestra leader, Tomo Keller, and the Sweedish Radio Symphony Orchestras’ string musicians welcome you to an evening with music for strings from three centuries. Keller himself offers a brilliant solo performance in Haydn’s Violin Concerto No. 1 in C major.

Felix Mendelssohn began studying the piano and music theory as a child, and started composing as well. He wrote String Symphony No. 10 in B minor in his early teens! The father of the string quartet, Joseph Haydn, wrote his Violin Concerto No. 1 in C major in the 1760s while a full-time conductor and court composer, and we can actually sense the life at court in the dance-friendly and courteous music. Divertimento for Strings was written in 1939, commissioned by Bartók’s patron Paul Sacher, over the course of two intensive weeks, and is an entertaining and hot-headed piece.

Felix Mendelssohn började studera pianospel och musikteori och komponera redan som barn. Stråksymfoni nr 10 h-moll skrev han redan i tidiga tonåren. Stråkkvartettens fader, Joseph Haydn, skrev sin Violinkonsert nr 1 C-dur på 1760-talet som heltidsanställd kapellmästare och hovtonsättare och vi kan rentav ana hovlivet i den dansanta och höviska musiken. Divertimento för stråkar skrevs 1939 på beställning av Bartóks mecenat Paul Sacher under två intensiva veckor och är ett underhållande och häftigt verk.


Concert length: 1 h 10 min