arrow

Niklas and Radioapan

Come with Radioapan to monkey around on musical adventures at Berwaldhallen! Explore new and exciting worlds with Niklas Riesbeck, the Swedish Radio Symphony Orchestra, and all their friends!

The radio- and sound-loving Radioapan goes far from the tree house in Story Forest with Niklas Riesbeck and the Swedish Radio Symphony Orchestra. Accompanied by exciting and cool music ranging from Mozart to contemporary, every moment with Radioapan becomes a new and unpredictable adventure!

Den radio- och ljudälskande Radioapan ger sig av långt från sin trädkoja i Sagoskogen tillsammans med Niklas Riesbeck och Radiosymfonikerna. Ackompanjerade av spännande och häftig musik från Mozart till i dag blir varje stund med Radioapan ett nytt och oförutsägbart äventyr.


Concert length: 1 h

Suitable for children aged 3 – 8