arrow

Schumann and Borisova-Ollas

This spring, discover Victoria Borisova-Ollas at Berwaldhallen! Double concerto Wunderbare Leiden was written as a tribute to Robert and Clara Schumann, a fantasy of the couple – and composer colleagues.

Ahead of Robert Schumann’s 200th birthday, Victoria Borisova-Ollas wrote double concerto Wunderbare Leiden. The name comes from one of Robert’s diary entries, and is a telling example of his dramatic emotional life. Musically, both Mr and Mrs Schumann can be sensed in the concert, which was written for two pianists – like the Schumanns! Robert Schumann only wrote one opera during his career – Genoveva – after a medieval German legend about love and unfaithfulness. Don Juan, Richard Strauss’ second symphonic poem, was the piece that really established him as a composer.

Inför Robert Schumanns 200-årsdag skrev Victoria Borisova-Ollas dubbelkonserten Wunderbare Leiden. Namnet kommer från en av Roberts dagboksanteckningar och är ett talande exempel på hans dramatiska känsloliv. Musikaliskt förnims båda makarna Schumann i konserten som skrivits för två pianister – liksom paret Schumann var! Robert Schumann skrev bara en opera under sin karriär, Genoveva, efter en medeltida tysk legend om kärlek och otrohet. Don Juan, Richard Strauss andra symfoniska dikt, var det verk som på allvar etablerade honom som tonsättare.


Concert length: 1 h