arrow

Schumann and Hindemith

Violinist Frank Peter Zimmerman has graced the Berwaldhallen stage several times, and is always a welcome returnee. This time, he gives us chamber music by Paul Hindemith, and Schumann’s Fantasy for Violin and Orchestra.

Known 19th century violinist Joseph Joachim requested a solo piece by Schumann – he felt that violinists needed more opportunities to show their skills. The composer’s response was the critically acclaimed Fantasy for Violin and Orchestra. Hindemith’s Chamber Music No. 4, with the subtitle Violin Concerto, is indeed, in all the ways that matter, a solo concerto that can flourish in Zimmerman’s safe hands. There is even more Schumann when the Swedish Radio Symphony Orchestra and Daniel Harding perform his splendid revised version of Symphony No. 4 from 1851.

Den kände 1800-talsviolinisten Joseph Joachim önskade ett solistverk av Schumann – violinister behövde fler tillfällen att få visa upp sig, menade han. Tonsättaren svarade med det kritikerrosade Fantasi för violin och orkester. Hindemiths Kammermusik nr 4, med undertiteln ’Violinkonsert’, är mycket riktigt i allt väsentligt en solokonsert, som får blomma ut vid Zimmermans säkra hand. Ännu mer Schumann blir det då Radiosymfonikerna och Daniel Harding bjuder på hans Symfoni nr 4 i den ståtliga reviderade versionen från 1851.


Concert length: 1 h 20 min