arrow

72 änglar

Rysk-amerikanska Lera Auerbachs storverk för blandad kör och saxofonkvartett är en meditation över andliga ledsagare, musik som uppmuntrar åhöraren att gå in i sig själv och lyssna både utåt och inåt: 72 Angels: In splendore lucis.

I Andra Moseboken delar Gud Röda havet åt Moses och israeliterna för att de skall undkomma den egyptiska armén som förföljer dem. Enligt den kabbalistiska tolkningen använder Moses Guds 72 namn, Shemhamphorasch, för att åstadkomma miraklet. Dessa 72 trestaviga namn använder Lera Auerbach i sitt verk som består av 72 korta preludier och ett avslutande ’Amen’. Verket inbegriper även dualitets- och treenighetsbegreppen då det går att dela in i två respektive tre delar. Ett tänkvärt och spännande och samtidigt högst mänskligt verk.


Medverkande

 

Radiokören är ensemblen som tar ut riktningen för andra att följa. I över 90 år har de förvaltat den svenska a cappella-traditionen och det legendariska klangidealet som Eric Ericson skapade på 1900-talet och bjuder samtidigt på en framåtsträvande och kulturellt mångsidig repertoar från tidig musik till helt nyskrivna verk. Körmedlemmarnas förmåga att växelvis sjunga solistiskt och i nästa stund smälta in i körens tätt sammanvävda klang skapar ett instrument som har kallats en av världens bästa körer. Över hela världen prisas deras inspelningar och konserter och med sin chefsdirigent Peter Dijkstra fortsätter de ständigt att utvecklas.

Peter Dijkstra växte bokstavligen upp i körlivet. När han var liten sjöng han i sin fars prominenta gosskör i Nederländerna och debuterade på scen som tioåring. Efter att ha studerat sång och dirigering i Haag, Köln och Stockholm har hans karriär varit intensiv och kantad av framgångar. Han är en flerfaldigt prisbelönad och av såväl kritiker som körsångare mycket uppskattad dirigent och konstnärlig ledare. Dijkstra är sedan 2007 chefsdirigent för Radiokören. Han är även chefsdirigent för Nederländska kammarkören, konstnärlig ledare för manskören The Gents och vokalensemblen MUSA och ger regelbundet masterclasses och föreläsningar.

Grundades 1969 av Sigurd Raschèr tillsammans med dottern Carina, som tog över som ledare. Hon reste världen runt med kvartetten i 33 år innan hon lämnade sin plats. Idag är kvartetten en musikalisk demokrati utan ledare. Sigurd inspirerade ett flertal tonsättare att skriva musik åt honom och traditionen lever kvar. Till dags dato har Raschèr Saxophone Quartet inspirerat över 350 tonsättare att dedikera musik åt dem, däribland Auerbach, Dean, Firsova, Gubajdulina, Raskatov, Sandström och Xenakis.

Musiken

Ungefärliga tider

Ryskamerikanska Lera Auerbach mediterar över Gud och hans delbarhet när 72 änglar och 72 olika röster framträder i hennes strax över 72 minuter långa verk för blandad kör och saxofonkvartett. Sångtexten består av änglarnas hebreiska namn och verket består av 72 preludier som har fogats samman utan avbrott. Allt hänger dessutom samman både genom dualitet (36+36=72) och treenighet (24+24+24=72), där fogarna markeras genom upprepning av namnen som tidigare har nämnts. Detta representerar enheten och mångfalden som återkommer i Nya testamentet, att Gud är en men att han samtidigt är två eller tre personer: Fadern och Sonen, eller Fadern, Sonen och den helige Anden. Dualiteten finns i rader som: ”Jag och Fadern är ett” (Joh 10:30). Treenigheten finns i rader som: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn” (Matt 28:19).

Religioner som till exempel judendomen, zoroastrismen och islam avvisar treenighetsläran helt. Profeten Muhammed går till hårt angrepp mot kristna i Koranen: ”Otrogna äro de, som säga: ’Gud är förvisso Kristus, Marias son’, ty Kristus sade: ’Israels barn, dyrken Gud, min och eder Herre!’ Om någon sätter någon vid Guds sida, förmenar Gud honom förvisso paradiset, och hans hemvist varder elden; ja, de orättfärdiga skola ej få några hjälpare. Otrogna äro de, som säga: ’Gud är förvisso den tredje av tre.’” (5:76–77, min kurs.)

Utgångspunkten för Lera Auerbach är tvärtom att Gud just kan delas upp, och inte bara i två eller tre delar, utan till och med i 72 delar. Änglarna är inte bara hans sändebud, utan de förkroppsligar också 72 olika egenskaper hos Gud. Auerbach säger att: ”syftet med 72 änglar är att fokusera på det som delas mellan olika kulturer i deras religiösa, andliga, esoteriska och mytologiska traditioner. Jag vill lägga tonvikten på det som förenar oss genom förbindelserna vi delar.” Varje ängel representerar en unik kvalitet såsom kärlek, hälsa, barmhärtighet och så vidare som värdesätts i samtliga kulturer.

Änglarnas namn hämtar tonsättaren från en kabbalistisk tolkning av Andra Moseboken 14:19–21, där varje vers består av 72 stavelser som anger de tre första bokstäverna i änglarnas namn. Moses använde, enligt judisk mystik, Guds gömda namn som hittas i verserna för att dela Röda havet så israeliterna kunde undkomma den egyptiska armén.

Text: Mats Hansson

 

LERA AUERBACH
Född: 21 oktober 1973 i Tjeljabinsk, Ryssland.

Underbarn och multibegåvad: Scendebuterade som pianist vid 6 år, som solist med orkester vid 8 år, fick sin första opera uppförd vid 12 år, och debuterade som poet vid 14 år. Idag även bildkonstnär och skulptör.

Utbildning: Studerade komposition för Milton Babbitt och piano för Joseph Kalichstein vid Juilliard School i New York. Konsertexamen vid Hannover Hochschule für Musik. Litteraturstudier vid Columbia University.

Verk i urval: Har publicerat över 100 verk för kammarensemble, orkester, solopiano, opera och balett, däribland Symfoni nr 3 The Infant Minstrel and His Peculiar Menagerie (2016) som hyllar nonsenstraditionen som utvecklats av Edward Lear, Lewis Carol, Tim Burton med flera. Har även skrivit baletten Den lilla sjöjungfrun (2005) som beställdes och skrevs till H C Andersens 200-årsdag, samt operorna Den blinde (2001) och Gogol (2010) som hon själv skrivit libretton till.

Obligatorisk läsning i Ryssland: Lera Auerbach är inte bara känd för sitt notskrivande utan även för sitt mörka, provokativa och sprudlande textskrivande. Skådespelare som Gérard Depardieu och Sergej Jurskij har reciterat hennes dikter vid olika föreställningar. Hon har skrivit såväl prosa som poesi på ryska, och några av hennes dikter är idag obligatorisk läsning på ett par olika litteraturkurser i Ryssland. Auerbach är även libretto-författare och hon bidrog till att återuppliva aforismen som konstform 2015 med hennes första engelskspråkiga bok, Excess of Being. 1996 utnämndes hon vid 23 års ålder till årets poet av Internationella Pusjkinsällskapet.

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 30 min

Konsertintroduktion 20 jan kl 14:00.

Ingår i följande abonnemang: