arrow

Köpvillkor & Rabatter

Köpvillkor

  • Köpta biljetter återlöses endast vid inställda konserter eller vid konserter med omfattande förändringar.
  • Vid inställd konsert skall återköp ske senast en månad efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. Eventuell serviceavgift återbetalas ej.
  • I fall av omfattande förändringar skall återköp ske senast på arrangemangsdagen. Eventuell serviceavgift återbetalas ej.
  • Som kund är du ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera evenemang, datum, tid, plats och pris.
  • Som kund är du ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid, plats eller innehåll senare ändras. Se srso.se/kalender för senaste uppdateringen.
  • Du kan byta din biljett till en annan konsert i Berwaldhallen, eller få ett presentkort, mot en administrativ avgift om 20 kr. Dock måste bytet ske senast tre dagar före konserten. Vid program- eller artiständringar utgår ingen avgift. Eventuell serviceavgift återbetalas ej.
  • Biljetten medger endast ett inträde, vilket verifieras via automatisk avläsning eller manuell kontroll.
  • Numrerad biljett gäller till den plats som anges på biljetten.
  • Av utrymningsskäl är det inte tillåtet att sitta i gångar eller trappor i salen.
  • Alla konsertbesökare måste ha en giltig biljett.
  • Behörighet till eventuell rabatt (t ex studerande, pensionär) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering.
  • Biljetten är en värdehandling. Borttappade biljetter kan endast ersättas om du som kund angivit namn och kontaktuppgifter i samband med bokning/köp. Dubblettutskrift per biljett – 20 kr.
  • Om ett evenemang har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet inte överskridas.
  • Biljetter får inte användas i kommersiellt syfte.
  • Kamera, ljud- eller bildinspelningsutrustning får inte användas i konsertsalen under konserter.
  • Kom ihåg att stänga av din mobil!
  • Med reservation för ändringar.

Rabatter

  • Abonnentrabatt, våra konsertabonnenter erbjuds 15 % på samtliga platser.
  • Studentrabatt, 15 % på samtliga platser.
  • Pensionärsrabatt, 10 % på samtliga platser.
  • Barnrabatt, barn upp till 12 år erbjuds 50 % rabatt på samtliga platser.
  • Rabatt för arbetslösa*, alla som kan uppvisa ett giltigt A-kassekort får 15 % på  samtliga platser.
  • Vänföreningsrabatt (medlemmar i Sveriges Radios Symfoniorkesters och Radiokören vänner) erbjuds 10 % rabatt på samtliga platser.
  • Grupprabatt*, grupper på 15 personer eller fler får 15 % rabatt på samtliga lösbiljetter
    *Dessa rabatter kan endast bokas genom Berwaldhallens biljettkontor
  • Rabatter går ej att kombinera med andra erbjudanden.
  • Andra rabatter kan gälla på konserter i extern arrangörs regi.

Skolor
Skolklasser är självklart välkomna till våra konserter. Pris per elev – 50 kr, två lärare följer med gratis.  För bokning vänligen kontakta oss på gruppbokningen tel. 08-784 24 66 mån-fre kl 12.00–18.00 eller via biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

Östersjöklippet
Perfekt för dig som vill gå på många konserter under vår årliga Östersjöfestival.  Köp till minst tre konserter och erhålla mängdrabatt!

  • 10 % rabatt vid köp av 3 konserter
  • 15 % rabatt vid köp av 4 konserter
  • 20 % rabatt vid köp av 5 eller fler konserter
    Till Östersjöklippet

Avgifter

  • Onlineköp på webben: 0 kr/per biljett
  • Telefonbokning: 15 kr/biljett
  • Hemskickad biljett: 40 kr/försändelse tillkommer
  • Biljettbyte: 20 kr/biljett (vid program- eller artiständringar utgår ingen avgift)
  • Utskrift av dubblett vid borttappad biljett: 20 kr/biljett